Liczba szkół w Polsce
0 +
Średnia liczba stanowisk w szkole
0
Liczba terminali w kraju
0 +

Pracownia komputerowa dla szkół
– zamień komputer PC na terminal vCloudPoint dla ucznia

Zbuduj nowoczesną salę komputerową w swojej szkole

Szkoły i uczelnie to specyficzni użytkownicy – z jednej strony wykazują duże zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę IT, z drugiej są ograniczeni ściśle określonym budżetem, w ramach którego mogą realizować swoje inwestycje. Odpowiedzią na bolączki ciągłego niedoboru środków finansowych może być technologia terminalowa. Ogromną zaletą pracowni komputerowych – terminalowych jest   atrakcyjna cena w porównaniu z klasycznymi pracowniami informatycznymi opartymi na komputerach PC, czy notebookach. Mimo, że mają niepozorne rozmiary i zaskakująco niską cenę, terminale są wystarczająco wydajnymi urządzeniami, gdyż spełniają wszelkie wymagania stawiane przez współczesnych użytkowników pracowniom komputerowym. Terminale to dobre rozwiązanie również w przypadku pracowni językowych – jest to sprawdzone rozwiązanie dla szkół językowychTerminalowa pracownia przyrodnicza – to kolejne zastosowanie w polskich szkołach. Grono zadowolonych klientów i entuzjastów pracowni terminalowych stale się powiększa, co dobitnie świadczy, że terminale w szkolnych salach informatycznych, przyrodniczych, językowych i bibliotekach szkolnych mogą skutecznie zastąpić komputery stacjonarne, czy laptopy – terminale to rozwiązanie idealne dla edukacji!

Pracownia komputerowa - zbuduj pracownię informatyczną mimo ograniczonego budżetu

Schemat połączenia terminali vCloudPoint
Pracownie terminalowe - serwer + stanowiska terminalowe

Schemat połączenia terminali komputerowych vCloudPoint do serwera:

 • Pracownia komputerowa, w którym każde stanowisko terminalowe działa niezależnie, jak odrębny komputer PC z systemem Windows.
 • Przetwarzanie danych odbywa się na serwerze terminalowym.
 • Użytkownicy posiadają wyodrębnioną przestrzeń dyskową do swojej dyspozycji – dostępną po zalogowaniu do stanowiska terminalowego.
 • Zarządzanie środowiskiem odbywa się z użyciem oprogramowania vMatrix.
 • Wirtualizacja stanowisk w technologii terminalowej w szkołach to popularny sposób na optymalne wykorzystanie budżetu przeznaczonego na zakup komputerów do szkół.

 

Terminalowe pracownie komputerowe – cena i koszt utrzymania. Kluczowe korzyści:

 • Niskie koszty zakupu pracowni komputerowej. Stanowisko terminalowe z pulpitem Windows za ułamek ceny PC. Korzystne ceny licencji na oprogramowanie.
 • Niskie koszty utrzymania sprzętu komputerowego – konserwujesz tylko serwer. Możliwość wykorzystania istniejącego sprzętu (monitory, klawiatury, myszy).
 • Oszczędność na kosztach energii – terminale komputerowe zużywają mało prądu!
 • Niskie koszty modernizacji pracowni komputerowej. Cykl życia terminali vCloudPoint to nawet 10 lat!
 • Dostęp do danych na serwerze terminalowym z dowolnego miejsca.
Pracownie terminalowe w szkole podstawowej w Markach

Więcej zalet pracowni terminalowych:

 • Niższy koszt inwestycji – terminale vCloudPoint są tańsze niż komputery PC.
 • Mniejsze wydatki na energię – terminale zużywają tylko 5W i wytwarzają mniej ciepła – oszczędność 90% energii, która trafiłaby do komputerów i klimatyzacji.
 • Zarządzanie wszystkimi stanowiskami z jednego systemu operacyjnego i jednego zestawu aplikacji na serwerze. Redukcja pracochłonności w przypadku aktualizacji oprogramowania.
 • Bezpieczeństwo danych, minimalizacja szkód w przypadku dewastacji lub kradzieży sprzętu udostępnionego publicznie – kioski, laboratoria komputerowe, biblioteki. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, a sam terminal jest jednostkowo tańszy niż komputer PC.
 • Dłuższy cykl życia terminala (brak ruchomych części) w porównaniu z komputerem PC. W razie potrzeby wystarczy zmodernizować jednostkę centralną.
 • Bezgłośne działanie terminali sprzyja skupieniu podczas pracy w sali informatycznej. Mały rozmiar urządzenia oszczędza miejsce w klasie. Mniejszy wpływ na środowisko – ograniczenie e-odpadów.
 • Monitorowanie i kontrola stanowisk uczniowskich, pomoc i rozwiązywanie problemów – zdalnie z poziomu stanowiska nauczycielskiego.
 • Podniesienie poziomu atrakcyjności nauczania dzięki obsłudze multimediów i odtwarzaniu wideo wysokiej jakości na wielu stanowiskach jednocześnie.
 • Możliwość rozbudowania funkcjonalności terminalowej pracowni komputerowej o pracownię językową – w efekcie stanowiska pracy mogą być wykorzystywane również do nauki języków obcych!
 • Możliwość interaktywnego nauczania z wykorzystaniem zintegrowanych narzędzi komunikacyjnych (np. chat) i programów dedykowanych – np. NetSupport School
 • Szybki dostęp do własnych danych z dowolnego stanowiska terminalowego – za pomocą prostego logowania do pracowni komputerowej.

Wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych

Terminalowe pracownie komputerowe - galeria wybranych wdrożeń w polskich szkołach:

Przewiń na górę