Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd - o projekcie

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym jest poprawa poziomu bezpieczeństwa JST. Efektem programu ma być wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiot projektu

  • wdrożenie lub aktualizacja w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenie w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenie w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenie w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Uprawnione do udziału są wszystkie jednostki samorządowe w Polsce!

0
Liczba uprawnionych JST
0
GMIN
0
POWIATÓW
0
WOJEWÓDZTW

Wysokość dofinansowania grantu

Gminy: od 200 000 PLN do 850 000 PLN
Powiaty: do 850 000 PLN
Samorządy Wojewódzkie: do 850 000 PLN

Składanie wniosków

Zapraszamy do kontaktu!

Cyberbezpieczny Samorząd
Przewiń do góry