Cyberbezpieczny Samorząd

Stanowiska terminalowe – kluczowe korzyści:

 • Szybki czas reakcji
 • Kontrola bezpieczeństwa oraz ochrona przed nieuprawnionym dostępem
 • Elastyczność i prostota obsługi środowiska terminalowego
 • Oszczędność na kosztach energii oraz niskie koszty modernizacji
 • Efektywne wykorzystanie zasobów serwera
vCloudPoint terminale w urzędzie Gminy Orchowo
Monitor mocowany do ściany – terminal niewidoczny – stanowisko Kadry-Płace Urząd Gminy Orchowo

Cyberbezpieczeństwo JST

Rozwiązania terminalowe vCloudPoint oparte na serwerze z systemem operacyjnym Windows Server i stanowiskach terminalowych typu Zero-Client przyczyniają się do zwiększenia odporności na ataki z cyberprzestrzeni.

Cyberbezpieczeństwo dzięki terminalom

 • Różnorodność baz danych i aplikacji działających w urzędzie – w każdej jednostce samorządu terytorialnego mamy do czynienia z dużą liczbą różnych aplikacji i baz danych (bazy np. SQL czy Firebird, programy typu KASA, WIP, POGRUN, FKB, GOK, EKO, EGRUN, EZAR, INFO, KSN, MKO, USC, PLACE, Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Dodatki Mieszkaniowe), z których korzystają pracownicy. Dzięki zastosowaniu serwera terminalowego, możemy w łatwy sposób skonfigurować dostępy do danych poszczególnym użytkownikom zgodnie z ich uprawnieniami. Zróżnicowanie uprawnień dostępu ogranicza możliwość cyberataku i zapewnia większe bezpieczeństwo danych. Dodatkowo, wszystko jest też bardziej przejrzyste dla administratora, ponieważ ma dostęp do różnych baz i aplikacji z jednego miejsca. Dzięki temu oszczędza czas i jest bardziej efektywny.

 • Instalacja czytników kart kryptograficznych – terminale vCloudPoint V1 są kompatybilne z czytnikami kart kryptograficznych, co pozwala na podpisywanie sprawozdań oraz wysyłanie korespondencji przez EPUAP. Jest to funkcja niezwykle przydatna w urzędach.

 • Dane są zabezpieczone, gdyż przechowywane są w serwerze z aktualnym i chronionym systemem Windows Server, a nie w terminalu. Zapobiega to niekontrolowanym wyciekom danych, naruszaniu prywatności przez złośliwe oprogramowanie. Zapobiega cyberprzestępczości. Nawet kradzież sprzętu (terminala) nie niesie ze sobą poważnych skutków. 

 • Zdalny monitoring i kontrola eliminują konieczność fizycznego przemieszczania się administratorów między stanowiskami użytkowników. Wszelkie prace mogą odbywać się przy biurku administratora, co znacznie przyspiesza czas reakcji w przypadku problemów technicznych. Dzięki temu maksymalnie skracane są ewentualne przestoje w pracy

Fragment poradnika online "Cyberbezpieczny Samorząd" (pełen tekst dostępny na stronie rządowej)
https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Zapobieganie niechcianym zdarzeniom w infrastrukturze IT

Zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
a) monitorowanie dostępu do informacji,
b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji.

Rekomendowane działania – przykłady:

 • Regularne aktualizowanie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji Regularne aktualizacje dostarczają poprawek bezpieczeństwa, które zamykają znane luki i usuwają podatności. Regularne stosowanie aktualizacji minimalizuje ryzyko wykorzystania słabych punktów przez nieautoryzowany dostęp.
 • Używanie zapór sieciowych. Pozwala to na kontrolę ruchu sieciowego i blokowanie nieautoryzowanego dostępu do systemów i usług sieciowych. Firewall może blokować podejrzane lub niepożądane połączenia
 • Kontrola dostępu na poziomie użytkowników. Implementacja odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu, takich jak nadawanie uprawnień użytkownikom na zasadzie najmniejszych przywilejów, ogranicza możliwość nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych czy krytycznych funkcji systemu

Aktualność oprogramowania

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na dbałości o aktualizację oprogramowania.

Rekomendowane działania – przykłady:

 • Wprowadzenie narzędzi automatyzujących proces aktualizacji oprogramowania. Automatyczne narzędzia mogą monitorować dostępność nowych aktualizacji, pobierać je i instalować na systemach, eliminując potrzebę manualnego sprawdzania i aktualizowania każdego systemu oddzielnie.

Terminale w jednostkach samorządu terytorialnego

Jeden komputer dla całego Wydziału

W jednostkach samorządu terytorialnego pracownik bardzo często nie potrzebuje komputera o dużej mocy obliczeniowej. Wymogi stawiane sprzętowi komputerowemu zależą od konkretnego wydziału i pracy, jaką ten wykonuje. Dzięki rozwiązaniu terminalowemu vCloudPoint, cały wydział lub nawet kilka wydziałów, mogą pracować jednocześnie na jednym fizycznym serwerze, współdzieląc jego zasoby. Pozwala to na racjonalne użytkowanie mocy obliczeniowej komputerów w urzędzie oraz elastyczne dostosowywanie jej do bieżących potrzeb użytkowników. Rozwiązanie terminalowe jest również wymarzonym dla administratora – może on wykonywać swoją pracę nie przerywając poszczególnym pracownikom ich zadań. Zdecydowaną większość swoich obowiązków może wykonywać zdalnie, bez fizycznego dostępu do stanowiska konkretnych użytkowników, dzięki czemu oszczędza czas i może pracować bardziej efektywnie.  

Terminale komputerowe vCloudPoint w urzędzie Gminy Orchowo
Monitor na biurku przy terminalu – stanowisko Podatki Urząd Gminy Orchowo

Bezpieczeństwo danych na serwerze terminalowym vCloudPoint z vMatrix i Windows Server

Ekologia i ergonomia

Terminale vCloudPoint typu zero client wytwarzają znacznie mniej ciepła i e-odpadów niż tradycyjna infrastruktura komputerowa. Nie generują hałasu, mają minimalne wymiary – są niemal niezauważalne i niesłyszalne, przez co sprzyjają dobrym warunkom pracy. Stanowiska terminalowe są estetyczne i łatwe do utrzymania w porządku i czystości.

Przewiń do góry