Terminale w jednostkach samorządu terytorialnego

W jednostkach samorządu terytorialnego pracownik bardzo często nie potrzebuje komputera o dużej mocy obliczeniowej. Wymogi stawiane sprzętowi komputerowemu zależą od konkretnego wydziału i pracy, jaką ten wykonuje. Dzięki rozwiązaniu terminalowemu vCloudPoint, cały wydział lub nawet kilka wydziałów, mogą pracować jednocześnie na jednym fizycznym serwerze, współdzieląc jego zasoby. Pozwala to na racjonalne użytkowanie mocy obliczeniowej komputerów w urzędzie oraz elastyczne dostosowywanie jej do bieżących potrzeb użytkowników. Rozwiązanie terminalowe jest również wymarzonym dla administratora – może on wykonywać swoją pracę nie przerywając poszczególnym pracownikom ich zadań. Zdecydowaną większość swoich obowiązków może wykonywać zdalnie, bez fizycznego dostępu do stanowiska konkretnych użytkowników, dzięki czemu oszczędza czas i może pracować bardziej efektywnie.  

Terminale komputerowe vCloudPoint w urzędzie Gminy Orchowo
Monitor na biurku przy terminalu – stanowisko Podatki Urząd Gminy Orchowo

Jeden komputer dla całego wydziału

Stanowiska terminalowe – kluczowe korzyści:

  • Szybki czas reakcji
  • Kontrola bezpieczeństwa oraz ochrona przed nieuprawnionym dostępem
  • Elastyczność i prostota obsługi środowiska terminalowego
  • Oszczędność na kosztach energii oraz niskie koszty modernizacji
  • Efektywne wykorzystanie zasobów serwera
vCloudPoint terminale w urzędzie Gminy Orchowo
Monitor mocowany do ściany – terminal niewidoczny – stanowisko Kadry-Płace Urząd Gminy Orchowo

Więcej zalet pracowni terminalowych:

  • Różnorodność baz danych i aplikacji działających w urzędzie – w każdej jednostce samorządu terytorialnego mamy do czynienia z dużą liczbą różnych aplikacji i baz danych (bazy np. SQL czy Firebird, programy typu KASA, WIP, POGRUN, FKB, GOK, EKO, EGRUN, EZAR, INFO, KSN, MKO, USC, PLACE, Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Dodatki Mieszkaniowe), z których korzystają pracownicy. Dzięki zastosowaniu serwera terminalowego, możemy w łatwy sposób skonfigurować dostępy do danych poszczególnym użytkownikom zgodnie z ich uprawnieniami. Dodatkowo, wszystko jest też bardziej przejrzyste dla administratora, ponieważ ma dostęp do różnych baz i aplikacji z jednego miejsca. Dzięki temu oszczędza czas i jest bardziej efektywny.

  • Instalacja czytników kart kryptograficznych – terminale vCloudPoint V1 są kompatybilne z czytnikami kart kryptograficznych, co pozwala na podpisywanie sprawozdań oraz wysyłanie korespondencji przez EPUAP. Jest to funkcja niezwykle przydatna w urzędach.

  • Dane są zabezpieczone, gdyż przechowywane są w serwerze, a nie w terminalu. Zapobiega to niekontrolowanym wyciekom danych, naruszaniu prywatności przez złośliwe oprogramowanie. Zapobiega cybeprzestępczości. Nawet kradzież sprzętu (terminala) nie niesie ze sobą poważnych skutków.

  • Terminale vCloudPoint typu zero client wytwarzają znacznie mniej ciepła i e-odpadów. Nie generują hałasu, mają minimalne wymiary – są niemal niezauważalne i niesłyszalne, przez co sprzyjają dobrym warunkom pracy. Stanowiska terminalowe są estetyczne i łatwe do utrzymania w porządku i czystości.

  • Zdalny monitoring i kontrola eliminują konieczność fizycznego przemieszczania się administratorów między stanowiskami użytkowników. Wszelkie prace mogą odbywać się przy biurku administratora, co znacznie przyspiesza czas reakcji w przypadku problemów technicznych. Dzięki temu maksymalnie skracane są ewentualne przestoje w pracy.

Przewiń do góry