Pracownia terminalowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywna Tablica 2023 - pracownie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywna Tablica 2023

mTalent

mTalent dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Projekt Aktywna Tablica - terminalowa pracownia logopedyczna

Terminalowa pracownia logopedyczna zawiera oprogramowanie mTalent Zajęcia Logopedyczne
Pakiet expert

Aktywna Tablica - pracownia terminalowa dla uczniów niedowidzących i niedosłyszących

Pracownia dla uczniów niedowidzących i niedosłyszących zawiera oprogramowanie mTalent Percepcja wzrokowo – słuchowa
Pakiet expert

Projekt Aktywna Tablica - pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem

Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem zawiera oprogramowanie mTalent Autyzm Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) 
Mowa w kontekście społecznym cz.1 i cz. 2

Eduterapeutica

Eduterapeutica dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Eduterapeutica Dyskalkulia Dysleksja

Terminalowa pracownia dla uczniów z dysleksją i dyskalkulią zawiera oprogramowanie Eduterapeutica – dyskalkulia i dysleksja

Eduterapeutica Aktywna Tablica

Terminalowa pracownia dla uczniów klas 1-3 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawiera oprogramowanie Eduterapeutica – SPE 1-3

Terminalowa pracownia dla uczniów klas 4-8 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawiera oprogramowanie Eduterapeutica – SPE 4-8

To znajdziesz w naszej pracowni terminalowej SPE - Aktywna Tablica 2023

pracownia terminalowa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jakie typy szkół mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Aktywna Tablica 2023? 

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Zawartość zestawu:

 • 1 serwer
 • 5 terminali vCloudPoint (WiFi)
 • 5 monitorów dotykowych 24″
 • 1 laptop dla nauczyciela
 • 1 monitor interaktywny 65″ + mobilny statyw
 • pakiet licencji Microsoft
 • licencje NetSupport School
 • licencje oprogramowania dla uczniów SPE (mTalent lub Eduterapeutica) 
 • klawiatur 
 • 5 zestawów słuchawek z mikrofonem
 • 5 pisaków do monitorów dotykowych

Cena zestawu:

Aktywna Tablica - wniosek na dofinansowanie projektu

Rządowy Program Aktywna Tablica – terminy:

Pobierz wnioski o dofinansowanie w programie Aktywna Tablica.
Pomożemy Ci je wypełnić!

UWAGA! W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Pobierz ulotki z ofertą pracowni terminalowych dostępnych w ramach programu Aktywna Tablica 2023

Pracownia logopedyczna (mTalent)

 

Pracownia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących (mTalent)

Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem (mTalent)

Pracownia SPE 1-3 (Eduterapeutica)

 

Pracownia SPE 4-8 (Eduterapeutica)

Pracownia terminalowa dla dzieci z dysleksją i dyskalkulią (Eduterapeutica)

Przewiń do góry