Pracownia terminalowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywna Tablica 2021 - cztery pracownie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pracownia terminalowa vCloudPoint dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Projekt Aktywna Tablica - terminalowa pracownia logopedyczna

Terminalowa pracownia logopedyczna zawiera oprogramowanie
mTalent Zajęcia Logopedyczne
Pakiet expert

Aktywna Tablica - pracownia terminalowa dla uczniów niedowidzących i niedosłyszących

Pracownia dla uczniów niedowidzących i niedosłyszących zawiera oprogramowanie
mTalent Percepcja wzrokowo – słuchowa
Pakiet expert

Projekt Aktywna Tablica - pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem

Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem zawiera oprogramowanie mTalent Autyzm 
Rozumienie i naśladowanie mowy (Mowa bierna) 
Mowa w kontekście społecznym cz.1 i cz. 2

Aktywna Tablica - pracownia terminalowa dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią

Pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią zawiera oprogramowanie mTalent Matematyka. Dyskalkulia / Trudności w pisaniu / Czytanie SY-LA-BA-MI Pakiet expert / Ortografia / Potrafię. Obszar polonistyczny / Potrafię. Obszar matematyczny

To znajdziesz w naszej pracowni terminalowej SPE - Aktywna Tablica 2021

pracownia terminalowa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jakie typy szkół mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Aktywna Tablica 2021? Do kogo kierujemy ofertę naszych pracowni terminalowych SPE?
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe – Kwota dofinansowania + wkład własny: 35 000 + 8 750 = 43 750 zł

Zawartość zestawu:

 • 1 serwer
 • 5 terminali vCloudPoint (WiFi)
 • 5 monitorów dotykowych 24″
 • 1 laptop dla nauczyciela
 • 1 monitor interaktywny 75″ + mobilny statyw
 • pakiet licencji Microsoft
 • licencje NetSupport School
 • licencje mTalent  
 • 5 specjalistycznych klawiatur dla dzieci
 • 5 zestawów słuchawek z mikrofonem
 • 5 pisaków do monitorów dotykowych

Cena zestawu:

Rządowy Program Aktywna Tablica – terminy:

Uwaga! W dniu 20 sierpnia 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o nowym harmonogramie składania wniosków w programie „Aktywna tablica” 2021. Szczegóły>>  Oto aktualny harmonogram:

Potrzebujesz wsparcia przy wypełnieniu wniosku? Dzwoń!

Marta Szłapka – tel. 885 88 84 55
Jerzy Dengler – tel. 601 78 79 79
Karolina Rozmiarek – tel. 885 88 86 55

Pobierz ulotki z ofertą pracowni terminalowych dostępnych w ramach programu Aktywna Tablica 2021

Pracownia logopedyczna

Pracownia dla dzieci niedowidzących i niedosłyszących 

Pracownia terminalowa dla dzieci z autyzmem 

Pracownia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i dyskalkulią 

Przewiń do góry