Szkolna pracownia terminalowa – nie tylko do informatyki

Pracownia informatyczna - terminale komputerowe vCLoudPoint w Edukatorni w Gdańsku

Pracownie terminalowe w szkołach, podobnie jak tradycyjne pracownie komputerowe, to głównie sale, w których prowadzone są lekcje informatyki.

Warto jednak zwrócić uwagę, że terminale komputerowe vCloudPoint to narzędzie, które można wykorzystać nie tylko do nauczania informatyki. Można przecież jeszcze lepiej spożytkować potencjał pracowni szkolnej i skorzystać z zalet rozwiązania terminalowego.  

Jednym z możliwych zastosowań terminali vCloudPoint jest pracownia projektowa.

Chodzi tu nie tyle o typową salę komputerową, co o nowoczesną przestrzeń edukacyjną urządzoną i wyposażoną w taki sposób, aby pobudzać kreatywność ucznia, pozwalać mu rozwinąć swoje talenty, a także zachęcać do myślenia poza schematami. Przestrzeń, w której uczeń ma dostęp do stanowiska komputerowego w technologii terminalowej, ale także może korzystać z innych nowinek i stosować w pracy różne narzędzia i pomoce naukowe. 

 Edukatornia w Gdańsku

Doskonałym przykładem takiej interdyscyplinarnej szkolnej pracowni terminalowej jest „Edukatornia”, czyli pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. Jest to przestrzeń edukacyjna stworzona na specjalnie zaadaptowanym do tego celu poddaszu, wykonana niemal własnoręcznie przez Dyrektora placówki – Adama Perzyńskiego, a także grono sponsorów oraz pracowników szkoły, czy rodziców. Dla samego Dyrektora ta pracownia to „spełnienie marzeń”.  

>Więcej o samej pracowni terminalowej w SP27 można przeczytać tutaj< 

Jednym z elementów Edukatorni są terminale komputerowe vCloudPoint, które stanowią ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, pozwalają im na efektywną współpracę, a także są dla nich ciekawe. To w połączeniu z inspirującym otoczeniem i niebanalnym wykonaniem sali daje jedyną w swoim rodzaju przestrzeń edukacyjną pobudzającą kreatywność. 

Jak widać sala wyposażona w stanowiska terminalowe daje dużo możliwości.  Uczniowie mogą pracować w zespole, tworzyć projekty, kreować, zdobywać wiedzę o świecie. Technologia przestaje być ograniczeniem, staje się niezbędnym narzędziem, wyzwalającym kreatywność nauczyciela i uczniów. 

Szkolna pracownia terminalowa – nie tylko do informatyki
Przewiń do góry