Zabezpieczenie prywatności użytkownika

Zabezpieczenie prywatności użytkownika

Współdzielenie zasobów jest najbardziej efektywnym i oszczędnym sposobem użytkowania komputera. Ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane, aby każdy miał dostęp do prywatnych danych innych osób w sieci. Technologia vCloudPoint daje administratorowi możliwość konfiguracji widoczności, co izoluje poszczególnych użytkowników i chroni ich prywatność.

Oprogramowanie vMatrix Server eliminuje słabe strony tradycyjnego współdzielenia danych dzięki zastosowaniu indywidualnych sesji użytkowników. Każdy użytkownik ma swoją prywatną przestrzeń roboczą, do której nie mają dostępu inni, jednocześnie reszta dysku może być dowolnie skonfigurowana jako widoczna/niewidoczna dla pozostałych. Daje to wysoki poziom bezpieczeństwa we własnej przestrzeni roboczej i zwiększa wydajność pracy w wydzielonej części wspólnej dla wszystkich.